Festspillgudstjeneste

  • søndag 27. januar 2019, kl. 11.00
  • Kongsberg kirke
  • Dørene åpner: 10:30
  • Inngang: Gratis (offer til Glogerfestspillene)
Lysekronene tennes når vi inviterer til festspillgudstjeneste i Kongsberg kirke.

Gjestepredikant biskop Herborg Finnset fra Nidaros, Barokkanerne, Kongsberg Kantori og kirkens prester og kantorer gir deg en storslått festgudstjeneste i vår vakre kirke. Ord og toner reflekterer rundt temaet “Det søkende mennesket” i tonene til Johann Sebastian Bachs «Jesu meine Freude». Barokkanerne og Kongsberg Kantori deltar. Etter gudstjenesten er du velkommen til kirkekaffe og Glogertorte på Rådhuset.

Grønn løype