Fartein Valen-Sendstad

Fartein Valen-Sendstad er professor i religion, filosofi og etikk ved Universitet i Stavanger.

Han er en sentral forsker med tyngdepunktet i dogmehistorie og har gått en utradisjonell vei i forskningen. Han har vist at grunnkategorien i den kristne tro ikke er den klare tanke og logisk oppbygde lære, men relasjon, fellesskap og mangfold. Valen-Sendstad har arbeidet mye med teologihistorie og fremfor alt ortodoksien, kristen troslære og arkeologi og historie knyttet til tidlig romersk tid i Midtøsten. Han har skrevet flere bøker og er grandnevø til komponisten Fartein Valen.