Herborg Finnset

Herborg Finnset er utdannet fra Menighetsfakultetet i Oslo og ble ordinert i Oslo domkirke i 1988.

I dag er hun biskop i Nidaros bispedømme. Før hun kom til Strinda prosti i Nidaros bispedømme som prost, hadde hun sitt yrkesliv i Nord-Hålogaland, først som kapellan i Hammerfest, så som kapellan i Lenvik og domprost i Tromsø. Herborg Finnset har jobbet mye med samisk kirkeliv og er en av kreftene bak Tromsø kirkemusikkfestival.