Kristin Fyrand Mikkelsen

Kristin er en gründertype, og er idéhaver både til pianoduoen 20 fingres suksesskonsept, Opera Gourmet, og kammermusikkserien Resonans. Hun er også fast pianist i samtidsensemblet Traktor.

Kristin Fyrand Mikkelsen er utdannet fra Østlandets musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Hun er i dag høgskolelektor og fagleder for klaver og vokal ved Musikk på Majorstuen, Barratt Due musikkinstitutts nye storsatsing for talentfulle unge klassiske musikere. Kristin har en betydelig erfaring med formidling rettet mot ulike publikumsgrupper, og er en dedikert kammermusiker, noe som medført en utstrakt konsertvirksomhet både i Norge og Europa.