Har du lyst

til å bli frivillig

Vi har noe som passer for alle og enhver

Opplev Glogerfestspillene fra innsiden og hør en rekke førsteklasses konserter gratis. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike gruppene. Ta en titt – det er noe for alle!

Denne gruppen jobber med salg av billetter på de ulike konsertarenaene og på billettkontoret på Kirketorget 2. Som billettselger er du i direkte kontakt med publikum. Det er derfor viktig at de som er med i denne gruppen setter seg godt inn i festivalprogrammet og har en serviceorientert innstilling. Før oppstart av festspillene vil du få orientering om programmet, samt opplæring i billett- og betalingssystemet vi bruker. Arbeidstiden er både dag- og kveldstid.
Denne gruppen har ansvaret for billettkontroll og vakthold på de ulike konsertarenaene. Som vakt og billett kontrollør er du i direkte kontakt med publikum. Det er derfor viktig med en serviceorientert innstilling. Før oppstart av festspillene vil du få orientering om programmet, samt opplæring i forhold til sikkerhet ved de ulike arenaene. Arbeidstiden er henholdsvis på kveldstid. Vaktene på våre konserter sørger for innslipp og billettkontroll samt sikring av rømningsveier.
Denne gruppen jobber med opp- og nedrigg på de ulike spillestedene, frakt av instrumenter og hjelper til med teknisk rigg dersom det er behov for det. Noe av arbeidet kan være fysisk krevende. Arbeidstiden er variabel og det er behov for folk fra tidlig morgen til etter konsertslutt.
Cateringgruppen jobber med å servere mat på de ulike konsertarenaene til artistene, prosjektledere og frivillige. Til denne gruppen trengs frivillige til å utføre enkle kjøkkenoppgaver. Arbeidet er til dels hektisk, men foregår i et hyggelig miljø. Menighetsenteret er hovedplass for bevertningen. Arbeidet er organisert i ulike vaktordninger, både på dag- og kveldstid. Vi ser etter serviceinnstilte medarbeidere som er ryddige.
Transportgruppen har ansvar for transportering av artister og gjester. I denne gruppen trenger vi erfarne folk med gode kjøreegenskaper. Utvidet sertifikat er en fordel, men ikke en forutsetning. Frivillige i transportgruppen har variabel arbeidstid. Behovet er transport gjelder først og fremst rundt i Kongsberg samt noe kjøring til/fra Drammen. Arbeidstiden varierer fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, og behovet er fra før festivalstart til etter festivalslutt. Det er ikke en forutsetning at du disponerer egen bil, festspillene leier inn det som trengts av kjøretøy. Oppgi i kommentarfeltet i søknadskjemaet om du disponerer egen bil eller ikke.
Distribusjonsgruppen jobber med distribusjon av programboken, flyers og plakater i forkant av og under festspillene. Forarbeide før festival omfatter pakking og posting, i tillegg til distribusjon i Kongsberg og distriktene rundt. Det er behov for frivillige både med og uten førerkort til dette arbeidet.
Utsmykningsgruppen jobber med å syneliggjøre Glogerfestspillenen i Kongsberg. Alt fra butikkvindu-display til opphening av bannere og annet markedsføringsmateriale. Gruppen har også ansvaret for utsmykking av de ulike arenaene slik at profilen er tydelig. Her trenger vi kreative folk! Det er behov for frivillige både i forkant, under og etter festspillene.
Hver konsertarena har sin arenaansvarlig. Arenaansvarlige har oversikten over alle praktiske ting knyttet til konsertarenaen og vil være et mellomledd mellom ledelsen og frivillig-grupper som vakt, rigg etc. Hver gruppe ledes av en gruppeleder som har ansvar for å legge til rette arbeidsplaner og informasjon om arbeidsoppgaver til gruppemedlemmene. Vi holder et informasjonsmøte i god tid før festspillene hvor blant annet gruppelederne vil bli introdusert.

Hva du som frivillig får tilbake

  • Fri adgang til alle konsertene i Kongsberg kirke under Glogerfestspillene, så lenge de ikke er utsolgt.
  • Kick-off i januar og avslutningsfest sammen med festspillartister, festspilledelsen og hele festspillstaben søndag kveld.
  • Ikke minst får du musikalske- og sosiale opplevelser du kan leve lenge på:)

Interessert?

Ta kontakt med Margit Åsarmoen på 41 68 91 70, hvis du vil vite mer eller registrer deg via skjemaet under.