Glogerorgelets

Historie

Historien starter i Hannover i 1710

Glogerorgelet er dronningen av alle instrument, og hjertet i festspillene. Alle som besøker Kongsberg kirke under Glogerfestspillene skal få høre orgelet. Derfor spilles en GlogerSignatur i forkant av de konsertene der orgelet ellers ikke blir brukt. Glogerorgelet er Nordens største barokkinstrument, og det er kun i Kongsberg at så mange originale orgeldeler har blitt tatt vare på. Her kan du i korte trekk se hva orgelet har vært igjennom i løpet av dets nesten 300 år lange historie.
1710

Gottfried Heinrich Gloger ble født i Hannover

1710
1738

Gloger kommer til Norge

1738
1746

Gloger fikk prilegium som kongelig norsk orgelbygger.

1746
1765

Glogerorgelet ferdig bygd.

1765
1850

Reparasjoner av glogerorgelet, bla på belgene som var utsatt for slitasje og sultne mus.

1850
1888

Brann på kirkeloftet og orgelet fikk store vannskader

1888
1890

Nytt orgel bygget av tyskeren Albert Hollenbach.

1890
1928

Storstilt pengegave fra Tinius Olsen, til restaureringen av orgelet.

1928
1930

Pengen ble brukt på en elektrisk spillepult

1930
1974

Reidar Hauge, nytilsatt organist, starter arbeidet med å restaurere Glogerorgelet.

1974
1993

Glogerkomitéen startet arbeidet med restaureringsprosessen

1993
1997

Orgelkomitéen skriver kontrakt med den anerkjente tyske orgelbyggeren Jürgen Ahrend.

1997
2001

Glogerorgelet ferdig restaurert og Glogerfestspillene arrangeres for første gang.

2001

Orgelets disposisjon

Hovedverk

Prinsipal 8’
Borduna 16’
Gemshorn 8’
Octava 4’
Spitzflöte 4’
Tertia 3 1/5’
Nassat 3’
Octava 2’
Quinta 1 1/2′
Mixtur
Trompeta 16′
Vox homana 8’

Brystverk

Principal 4’
Quintadena 8’
Flöta 4’
Quinta 3’
Waldflöta 2’
Sifflöte 1 1/2’
Mixtur
Crumhorn 8’
Trompeta 8′

Oververk

Principal 4’
Gedact 8’
Gemshorn 4’
Flöteduce 4’
Nassat 3’
Rorflöte 2’
Sifflöte 1 1/2′
Cedecima 1’
Mixtur

Pedal

Principalbass 8’
Subbass 16’
Gedactbass 8’
Quint Bass 6’
Octaf Basss 4’
Rauspfeif Bass
Mixtur Bass
Bauerflödt Bass 1’
Posaunen Bass 16’
Trompet Bass 8’
Trompet Bass 4’
Cornet Bass 2’

Andre registre

Sperreventiler for alle verk samt hovedventil
Koppel oververk-hovedverk
Koppel brystverk- hovedverk
To symbelstjerner
Kalkantklokke
Klaviaturomfang CD – d1 – c3
Tonehøyde: a = 440Hz ved 20 C
Stemming: Werckmeister III – modifisert ved J. Ahrend
Vindstyrke: 71 mm. VS