Våre

Samarbeidspartnere

Glogerfestspillene er en fin tradisjon i Kongsbergs musikkliv. Tradisjonen er mulig å videreføre fordi vi har lyttende, engasjerte og positive samarbeidspartene – både offentlig og privat. Sammen lager vi en musikkfest i Kongsberg som varmer oss i en ellers kald vintertid.

Generalsamarbeidspartner

Samarbeidspartnere

støttespillere

Offentlig støttespillere